Contact en inschrijven

TrainingsTeam
Hans Groen in ’t Wout
Vaartdijk 28
1566 PN Assendelft

Telefoon: 06 – 2248 0908
E-mail: hans@trainingsteam.nl

KvK nummer: 54274923

Aanmelding:
U kunt zich aanmelden als cursist bij TrainingsTeam door een email te sturen aan hans@trainingsteam.nl

Cursusmateriaal:
Het door TrainingsTeam ontwikkelde lesmateriaal mag na afloop behouden blijven. Verkoop of afstaan ervan aan derden is niet toegestaan. Alle auteurs- en eigendomsrechten blijven bij TrainingsTeam.

Lesgeld en betaling:
Wanneer het inschrijfformulier bij ons binnen is wordt er een factuur gezonden. Het cursusgeld dient 10 dagen vóór aanvang van de cursus op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Achterstallig lesgeld:
Bij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen van het lesgeld kan TrainingsTeam de cursist de toegang tot deelname ontzeggen, totdat het achterstallige lesgeld is voldaan. Ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. Blijft de cursist in gebreke het lesgeld te voldoen, dan kan TrainingsTeam eenzijdig de opleiding beëindigen.

Annulering / voortijdige beëindiging
Bij annulering van de inschrijving tussen 4 en 2 weken voor de daadwerkelijke aanvang van de activiteit wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Is deze termijn langer dan vier weken dan worden alleen € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen één week voor aanvang wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Besluit de cursist na aanvang van de cursus af te zien van verdere deelname dan is eveneens het volledige cursusgeld verschuldigd. Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden.